Uimhríocht

Leabhar ar Áireamh An Chéad Chuid

Micheál Ó Máille (Diarmuid Donn)

Connradh na Gaedhilge, 54 leathanach.

Is do Ghaeilgeóirí agus lucht foghlama na Gaeilge a scríobhadh an leabhar seo. Tá ceisteanna leis na ceachtanna. Leabhar de chuid Chonradh na Gaeilge.

Leabhar ar Áireamh An Dara Cuid

Tomás Mac Domhnaill

Connradh na Gaedhilge, B.Á.C., 1910, 36 leathanach.

Tá samplaí anseo ar an gcaoí ar féidir le muinteóirí stair ár dtíre agus sean-cháil na hÉireann a mhúineadh as áireamh. Tá uimhríocht, clár ama, clár meachain, achar airgead &rl.

Eolas ar Áireamh

An tAth. Peadar Ó Laoghaire

The Irish Book Company, 35 Upper O' Connell Street. B.Á.C., 1902, 46 leathanach.

Figiúirí, ainmneacha na n-uimhreacha, na huimhreacha Rómhánacha, Tómhais, Meáchan, Airgead agus na Coda.

Uimhríocht : An Eochar

Éamonn Ó Donnchadha, M.A.

Brún agus Ó Nuallain, Teór, B.Á.C. 64 leathanach.

Na Codáin, Na Deachúla, Ús Simplí, Ús Iolraithe, Airgead, Na Céadchodáin, Meáchan, Fairsinge Toirt &rl.

Tús Na Céimseatan Leabhar a 1

I nGaedhilge ag Eoghan Ó Neachtain.

Connradh Na Gaedhilge, B.Á.C. 1923 88 leathanach.

Leabhar céimseata i gcóir na hardranganna sa mbunscoil.

Bilingual Arithmetic

Muinteoir Dhátheangach do scríobh.

Brún agus Ó Nualláin, Teo., 1922, 56 leathanach.

Leabhar uimhreacha dhátheangach.

Ailgéabar agus Céimseata: Rang V

Aodh Magill a chum, Liam Ó hÚamhnacháin, M.A. d'aistrigh.

Brún agus Ó Nualláin, Teo. , 48 leathanach.

Ailgéabar agus céimseata do bhunscoileanna.


previousPrevious - Tír Eolaíocht
Next - Úrscéaltanext